Robbanasveszelyes piktogram

A robbanás csak robbanásveszélyes, azaz gázokat, gõzöket vagy porokat tartalmazhat. Ez elvileg a vegyiparban, a tartályokban, a finomítókban, az erõmûvekben, a festõmûhelyekben, a vegyi üzemekben, a cementgyárakban és sok újban keletkezik, ahol por vagy por alakú termékek vannak.

Mivel sok európai országban sok éven át a biztonsági elõírások jelentõsen különböztek egymástól, az áruk cseréjében is nagy nehézséget jelentettek, ezért úgy döntöttek, hogy egységesítették õket az ún. ATEX jelölések.

Melyek az ATEX jelölések?E név alatt az Európai Unió jogi aktusának részletes követelményei, az egyes termékeknek a robbanásveszélyeztetett területeken való végrehajtására szánt termékeknek meg kell felelniük. Azokat a követelményeket, amelyekre ezek a szabályok nem vonatkoznak, az Unió egyik tagállamában belül lehet szervezni, nem lehetnek más, mint az EU-megállapodások, és nem súlyosbíthatják a követelményeket.Minden, a robbanásveszélyes környezetben történõ kiszolgálásra szánt eszköznek jó jelzéssel kell rendelkeznie az irányelv által bevezetett szabályozással. Ezek a jelölések olyan szimbólumok sorozatát tartalmazzák, amelyek meghatározzák az ezekhez az eszközökhöz szükséges különbözõ paramétereket. És csak:A CE-jelölést a termékre helyezve a gyártó kijelenti, hogy ez a hatás megfelel az irányelv alapvetõ követelményeinek.Azok a terek, ahol robbanásveszély áll fenn, elkülönültek a veszélyhelyiségben. A veszélyzónának a megjelölése is tájékoztatja a veszélyt és annak hatását:- gõzeik gáz- és folyadékzónája G-betûvel van jelölve- éghetõ porzóna - D. betûEzután a robbanásbiztos eszközök két csoportba kerültek:- a Grupa Oraz és a bányászati mûveletekre szánt eszközök,- a II. csoport egy olyan eszköz, amely a föld, a gázok, folyadékok vagy por robbanásveszélyével fenyegetett területeken lévõ könyvre készült.A következõ osztályozás határozza meg az edény burkolatának feszességét és az ütéseket.A hõmérsékletosztályt a hátsó oldalnak adjuk meg, azaz a maximális felületi hõmérsékletet, amelyen a készülék készíthetõ.Milyen elõnyei vannak az ATEX jel használatának:- a termelési házak biztonságának biztosítása, \ t- a lehetséges fenyegetések vagy kudarcok okozta gazdasági veszteségek korlátozása, \ t- a munkaidõ leállásának csökkentése,- a szükséges eszközök minõségének biztosítása.