Beporzas a novenyekben

Az üzlethelyiségekben és a termelési csarnokokban az emberek gyakran olyan gépekkel rendelkeznek, amelyek munkája kis, töredezett részecskék kibocsátásához vezet, amely poros helyiségbe kerül. A beporzás hosszú távú tevékenysége nagyon ellenséges lehet az alkalmazottak egészségével szemben. A beporzás bizonyos típusai toxikus hatással vannak az emberi rendszerre. Ezen túlmenõen a porszívás munkavállalókra gyakorolt kedvezõtlen hatásai rontják azok hatékonyságát az írásbeli munkában. Néha a beporzás is gyúlékony vagy robbanásveszélyes gázokra, porokra és gõzökre kerül, ami robbanáshoz vezethet, ami a ház vagy egészség elvesztéséhez vezethet.

Ennek kiküszöbölése érdekében szükség van a szennyezõdésmentesítésre. A porelszívók vagy az ipari pormentesítés olyan mechanizmus, amelyben a levegõben oldott porok, égési gázok és különbözõ ipari gõzök kiürülnek. A leválasztó berendezéseknek hasznosnak kell lenniük ahhoz, hogy megfeleljenek a munkavállalók egészségének, biztonságának és egészségügyi ellenõrzésének elveinek. A leválasztó berendezések vége a helyi kipufogógáz. A lehetõ legközelebb kell tartani a beporzás forrását, hogy a szennyezõdéseket a származási területen már töröljék. Az utolsó megoldás nem terjed ki a teljes szobára. Amellett, hogy megszünteti a levegõt a porból, az ipari levegõztetés ezt a recirkulációs konstansot adja. A porelszívó berendezések olyan megoldásokat tartalmaznak, amelyek korlátozzák a káros részecskék és a finom részecskék kibocsátását a légkörbe.

Az ipari dedusting rendszer kiválasztásakor és beállításakor sok fontos szabályt kell szem elõtt tartani. Elõször is, a szennyezõdésmentesítõ rendszer egyes elemei nem képesek elektrosztatikus töltéseket elõállítani - így a leggyakoribb módszer a gyúlékony gázok robbanásának elõidézésére. A szellõztetõcsatornák, amelyek a telepítés üzletébe kerülnek, különösen a korróziónak és a kopásnak ellenálló termékekkel készülnek. Nagyon fontos és szoros a kapcsolatok. Ennek köszönhetõen a módszer hatékonyabban mûködik, a nagy hatékonyságú munkák sokkal hosszabb idõt is eredményezhetnek bontás nélkül. A szivárgások növelik az erózió sikerességét, így hatalmas pontokkal tudnak beszélni a rendszer kezelésében, ezért könnyen el kell távolítani õket.